it_1 it_2 it_3

          Asociatia Nationala a Informaticienilor din Justitie este o organizatie profesionala si apolitica ce are ca scop promovarea si protejarea intereselor membrilor sãi.

          Are ca prime obiective sa initieze propuneri legislative in vederea definirii si recunoasterii categoriei socio-profesionale a informaticienilor din justitie, sa elaboreze norme unitare, cu caracter consultativ in vederea promovarii unui cadru coerent si profesional al informatizarii din justitie.

           De asemenea ANIJ cauta intotdeauna sa colaboreze cu specialisti, institutii si organisme din tara si strainatate, pentru dezvoltarea unor relatii de specialitate, avand ca scop imbunatatirea activitatii cu caracter informatic din justitia romana si alinierea la standardele international.

            "Ținând cont de importanța procesului de informatizare a sistemului judiciar pentru realizarea unui act de justiție de calitate, proces care nu se poate realiza fără asigurarea resursei umane înalt calificate în domeniu, fapt care necesită luarea unor măsuri legislative în regim de urgență pentru salarizarea specialiștilor IT din sistemul judiciar ....."  sursa Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 185 / 7.III.2019