it_1 it_2 it_3

           Membru al Asociației Naționale a Informaticienilor din Justiție poate fi orice persoana fizică cu cetățenia română, care prin liber consimțământ, aderă în scris și are disponibilități de angajare în promovarea și susținerea activitățiilor în conexiune cu obiectivele ANIJ, care se obligă să respecte statutul ANIJ și normele legale care reglementează activitatea ANIJ .

          În momentul aderării la ANIJ, cel în cauză trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

          - Să aibă profesia de informatician sau să desfășoare activități cu specific informatic;

          - Să activeze în sistemul judiciar din România;

          - Să achite taxa de înscriere și cotizația trimestrială, stabilită anual prin hotărârea Consiliului Director, pentru sporirea patrimoniului asociației.

          ANIJ poate avea membri colaboratori și membri de onoare conform statutului asociației.